De RDW (Rijksdienst voor het Wegverkeer) heeft een controlerende taak op de APK-keuringsstations en voert daarvoor ook steekproeven uit. Mocht uw auto in de steekproef vallen dan MOET de auto bij het keuringsstation blijven totdat de steekproefcontroleur de auto heeft gekeurd.  Deze controleur moet binnen anderhalf uur na de afmelding bij het keuringsstation verschijnen.
U mag dan altijd gebruik maken van onze leenfiets.